Kohdennetaan tuki vastuullisille yrityksille

No Comments

Suomessa valtiovalta ja viranomaiset ovat reagoineet määrätietoisesti korona-pandemian hidastamiseen. Ensi vaiheessa päätökset on luonnollisesti tehty terveyden ehdoilla, seuraavassa aallossa torjutaan negatiivisia talousvaikutuksia. Yritysten taloudellisestakin tuesta on jo saatu ensimmäisiä konkreettisia päätöksiä. Lisää varmasti seuraa lähipäivinä sekä Suomen että EU:n tasolla.

Yritysten taloudellisen tuen tarve on valtava ja tukea jakavilla viranomaisilla on lähiviikkoina kohtuuton työ rahojen oikeassa kohdentamisessa. On oletettavaa, että tukea jaetaan ensiaallossa tasapuolisesti hakijan taustoja kriittisesti tarkistamatta. Jatkossa toivoisin kuitenkin tuen antamiseen myös laadullista tarkastelua. Yrityksiä tulisi voida palkita vastuullisuudestaan.

Nyt pelkään, että tuki helposti jaetaan saman suuruisena sekä vastuulliselle että vastuuttomalle yritykselle. Jos yritys on elänyt yli varojensa jo ennen koronakriisiä, sillä ei ole oikeutta maksattaa virheellisiä päätöksiään veronmaksajilla pandemiaan vetoamalla. Miten yritys osaisi käyttää oikein valtiolta saatavia tukia, jos se ei ole onnistunut pitämään huolta omistajiensakaan rahoista? Jos pandemian vuoksi vastuuttomille yrityksille jaetaan piiloyritystukia, se vääristää kilpailua.

Uskon  suomalaisten päättäjien kykyyn selviytyä tästäkin vaikeasta tehtävästä. Kuten suuronnettomuuspaikalla, yritykset tulee jakaa avuntarvitsemisen tärkeyden perusteella. Valitaan avun kohteeksi ensin toimialat, jotka liikkumis- ja kokoontumisrajoitusten vuoksi ottavat vastaan iskuja meidän muidenkin puolesta. Ja vasta sitten autetaan meitä muita. Kyllä me selviämme tästäkin – yhdessä.

 

 

Leave a Reply