Mystifiointi ei rakenna asiantuntemusta

No Comments

Olemme kaikki olleet palavereissa, missä esittelijä alustaa käsiteltävää asiaa kryptisin sanakääntein: Lyhenteet, lainasanat ja muoti-ilmaukset kutovat vyyhdin, josta ei löydy alkua, ei loppua, ei ulospääsyä. Liian usein seuraava puhuja nokittaa vielä musertavammalla terminologiavyöryllä.

Sanokaa minua sitten vaikka populistiksi, mutta tapanani on yrittää kiteyttää vaikeaselkoinen keskustelu arkielämän analogiaan. Rinnastan joskus mielessäni – ja useammin ääneeni ajatellen – monimutkaisia asioita yksinkertaisimpiin tai kuulijoille tutumpiin ilmiöihin. Uskon vakaasti siihen, että asioiden mystifiointi ei helpota päätöksentekoa, niiden yksinkertaistaminen helpottaa.

Suunnittelen ammatikseni mainontaa. Parhaat ideat ovat aina hyvin yksinkertaisia. Mutta monesti huono itsetunto saa meidät piilottamaan loistavan oivalluksen turhien sivujuonteiden kätköön. Mitä monimutkaisempi ongelma, sitä yksinkertaisempi ratkaisu. Mitä yksinkertaisempi ratkaisu, sen helpompi se on muistaa. Sen helpompi sitä on toistaa.

Leave a Reply