Lokin päällä lokki

No Comments

Olen ylpeä työyhteisöstäni. Sitä voi hyvällä syyllä sanoa moniääniseksi ja -arvoiseksi. Meillä saa olla oma itsensä. Saa antaa itsestään pelkäämättä juuri niin paljon kuin haluaa. Inklusiiv-organisaation perustaja Katja Toropainen on kertonut monesti, että psykologisesti turvallinen tila keskustella ja oppia luo työyhteisölle mahdollisuuden purkaa ennakkoluuloja ja huolia sekä lisätä yhteistä ymmärrystä. Koen, että työyhteisömme on psykologisesti turvallinen. Toki aina on kehitettävää. Olemme huomanneet sen joka torstaisissa hyvän mielen keskusteluissa, jossa tänään pohdittiin muun muassa asiakaspalautteen prosessoimista. Keskustelussa oli erilaisia mielipiteitä ja koin, että niitä kaikkia pidettiin arvokkaina.

Ehkä ajatuskantojemme ymmärtäminen perustuu keskinäiseen luottamukseemme. Kokemus on opettanut meitä purkamaan tiedostamattomat ennakkoluulot. Katja Toropaisen mukaan juuri tiedostamattomat ennakkoluulot vaikuttavat käsityksiimme esimerkiksi eri sukupuolten edustajista, nuorista ja vanhoista, eri etnisistä taustoista tulevista ja eri uskontoa harjoittavista. Ennakkoluulojen tiedostaminen, näkyväksi tekeminen ja purkaminen auttavat tekemään parempia päätöksiä niin rekrytoinnissa kuin tiimien rakentamisessa.

Voittavien tiimien rakentamisessa onkin luottamuksen rinnalla yhtä tärkeää jäsenten moniarvoisuus. Emme voi tarkastella maailmaa vain tapaluterilaisen keski-ikäisen lihansyöjän silmin. Asiakkaamme ansaitsevan laajemman tarkastelukulman. Siksi olenkin iloinen, että henkilökuntamme monikulttuurisuus vahvistuu. Opimme toisistamme, opimme toisiltamme.

Pidän kovasti Apulannan Lokin päällä lokki -biisistä. Siinä on kohta:

Järjestelmäshokki,
lokin päällä lokki
Toisistansa nokki
joka repaleen.

En tiedä, mitä kirjoittaja on sillä tarkoittanut, mutta itse tulkitsen sen niin, että tämä nollasummapelin aika pakottaa ottamaan toiselta, jotta voisi itse saavuttaa enemmän. Näen asian Apulantaa lohdullisemmin. Meidän pitää oppia antamaan, jotta saavuttaisimme enemmän yhdessä. Se vaatii moniarvoisuuden arvostamista ja ruokkimista. Lokin rinnalla lokki.

 

 

Leave a Reply