Looginen vai kriittinen?

No Comments

Ei ole helppoa minullakaan. Olen työskennellyt koko työikäni kirjoittajana, vaikka olen tutkimusten mukaan kielellisesti kohtalaisen vähälahjainen. Sitä vastoin olen poikkeuksellinen loogis-matemaattinen lahjakkuus. Miten se taito meneekään hukkaan ihmisellä, joka vihaa matematiikkaa. Loogis-matemaattisessa lahjakkuudessani olen tainnut keskittyä pelkkään logiikkaan. Pystyn ennakoimaan useista hiljaisista signaaleista ja ääneen kerrotuista näennäisen irrallisista premisseistä loogisia kehityskulkuja. Tästä taidosta on merkittävää etua sekä tulevaisuuden ennakoimisessa että myyntityössä.

Olen aika puhdasverinen abduktiivinen päättelijä. Abduktiossa johtopäätös arvataan vihjeiden perusteella intuitiivisesti. Viime viikon aikana puhuin kolmen eri ihmisen kanssa. Näillä ihmisillä ei ole ainakaan mitään selkeää yhteyttä toisiinsa. Silti olen ihan varma siitä, mitä on tekeillä. Minulla on vahva tunne, että nämä kaikki liittyvät toisiinsa.

On jokseenkin yhdentekevää, onko henkilö deduktiivinen, induktiivinen vai abduktiivinen päättelijä, jos hän toimii kriittisen ajattelun tukahduttavassa ympäristössä. Kriittinen ajattelu on enemmän kuin pelkkä kriittisyys. Se on ajattelua, joka ei tyydy valmiiseen totuuteen vaan uskaltaa kyseenalaistaa esimerkiksi annetut toimintamallit ja johdon määrittelemät visiot. Uskallus kriittiseen ajatteluun on uhkaa suurempi mahdollisuus, sillä kriittisen ajattelun hyväksyvä prosessi voi osoittaa toiminnan lähtökohtina olleet toimintamallit kestämättömiksi ja jopa harhaisiksi. Kriittinen looginen ajattelu mahdollistaa pyörän keksimisen uudelleen.

Leave a Reply