Kilpailu(ttamis)yhteiskunta

No Comments

Yritysten tuottavuus on romahtanut. Suomalaisiin yrityksiin on kasautunut joidenkin arvioiden mukaan henkilötyövuosiksi muutettuna 150.000 ihmisen tuottavuusvaje. Jos näin on, se johtuu kahdesta syystä.

1)   Kun lasketaan, moniko ihminen istuu turhissa palavereissa päivän mittaan, 150.000 on siitä murto-osa. Tuottavalta työltä voi aina piiloutua neukkariin.

2)   Pelkästään julkishallinnossa vähintään samaiset 150.000 ihmistä pyörittää päätyökseen turhia kilpailutuksia. Tunnin ulkopuolisen työpanoksen ostaminen tuottaa kahden tunnin byrokratian.

Sain valtionhallinnosta tilauksen päivän pituisesta työstä. Kyseessä  oli ”kansallisen kynnysarvon alittava toimintamenohankinta”, joten se ei edellyttänyt varsinaista kilpailuttamista. Siitä huolimatta tilaus oli kolmen arkin mittainen ja liitteitä oli kahdeksan sivua. Tilauksen teko, sen käsittely ja kirjaus veivät varmasti enemmän aikaa kuin tilatun työn teko minulta.

Laskutusohjeitten lukemiseen ja ymmärtämiseen minulta meni tunti. Luulen, että lasku tulee bumerangina takaisin, vaikka yritin kirjata siihen huolellisesti tilauksen edellyttämät toimenpide- ja projektinumerot.

Työ tilattiin minulta yksityishenkilönä. Jos se olisi tilattu yritykseltä, sen käsittely olisi edellyttänyt paria palaveria, sisäistä projektinohjausta ja ajankirjausta. Projektiin olisi helposti sotkeutunut 3-4 ihmistä. Päivän työ olisi kulunut suunnittelun sijasta kokonaan byrokratiaan.

Sen sijaan, että kirjoitamme ohjeistuksia, tarjouspyyntöjä ja tilauksia hihojen käärimisestä, voisimme joskus kääräistä ne ihan itse.

Leave a Reply