Suuruuden ekonomia ei aja asiakkaan etua

No Comments

Yrityksen tuotannon kasvaessa keskimääräiset kustannukset laskevat. Edellä kuvattu suuruuden ekonomia pätee bulkkituotemarkkinoilla. Jos yritys valmistaa esimerkiksi leivänpaahtimia, merkittävä osa kustannuksista liittyy paahtimen suunnitteluun, tuotantolinjaston rakentamiseen ja lopputuotteiden markkinoimiseen. On sanomattakin selvää, että yhden yksittäisen paahtimen valmistaminen olisi kohtuuttoman kallista. Jos kuluttajat hyväksyvät uutuustuotteen ja valmistusmäärä kasvaa, yrityksen kiinteät kulut voidaan jakaa kasvaneelle tuotantomäärälle. Tällöin myytävän paahtimen yksikköhinta laskee kilpailukykyisemmäksi.

Suuruuden ekonomia ei päde asiantuntija-ammateissa. Markkinointitoimisto Folkin toimitusjohtaja Tommi Laiho kirjoitti tänään Markkinointi & Mainonnassa tapansa mukaan viisaasti liiketoiminnan muutoksesta. Kiteytettynä Tommi kirjoitti, että menes-  tyvissä yrityksissä johto on koko ajan tekemisissä asiakkaiden kanssa. Kallista ja tehoton-  ta keskijohtoa ei tarvita lainkaan. En voisi olla enempää samaa mieltä. Esimerkiksi omassa työssäni jokainen asiakas on yksilö, joka ansaitsee henkilökohtaista palvelua. Osaamistamme ei voi skaalata eikä ulkoistaa. Meidän tulee elää ajan hermolla. Menes- tyäksemme meidän tulee tuntea omien asiakkaidemme ja heidän asiakkaittensa pulssi.

Bum, bum, bum.

 

client-pulse

 

 

 

Leave a Reply