Saisiko olla lasi sangviiniä?

No Comments

Moni tuttu tai tuntematon on ajoittain helisemässä tulisieluisuuteni kanssa. Minulle se on pulmista pienin. Itse joudun elämään itseni kanssa joka hetki.

Tunnen itseni muita paremmin. Vaikka kiivauteni ja kuohahtelevaisuuteni saattaa näyttää ulkopuolisten silmissä koleerisuutena, he näkevät luoteestani vain yhden puolen. Tiedän mikä olen. Vereni on tumma ja kuohuva. Jos asuisin Sisiliassa, sulautuisin tapettiin.

Antiikin filosofit kehittelivät aikanaan ei-niin-tieteellistä temperamenttioppia. Opin alkuunpanija lienee Hippokrates, joka ennen luonneanalyysejä erotti kaksi ruumiinrakenteen perustyyppiä: pitkän ja hoikan, joka on taipuvainen tuberkuloosiin, sekä lyhyen ja paksun, joka on taipuvainen halvauksiin. Vasta tämän aivopierun jälkeen hän määritteli ihmisen temperamentin muodostuvan neljän ruuminnesteen keskinäisestä tasapainosta. Nämä nesteet olivat musta sappi (khole), lima (flegma), keltainen sappi (khole) ja veri (sanquis). Näistä syntyivät luonteepiirteet melankolinen, flegmaattinen, koleerinen ja sangviininen.

Haluan uskoa, että kaltaiseni sangviinikon tunteet syntyvät antiikin oppien mukaan sydämessä. Minunlaiseni ovat vilkkaita, vastaanottavaisia ja reagoimme ärsykkeisiin tunteella. Emme ajattele tai mietiskele, vaan olemme harkitsemattomia, pinnallisia ja välittömiä. Meillä on tapa ajatella ääneen, ja sanat tulevat nopeasti ja helposti. Sangviinikolla on kyky elää nykyisyydessä ja tunteella. Sangviinikko on viehätysvoimainen, hellä ja tunteellinen. Hän on avoin, nauttiva ja hän elää rikasta elämää. Vähäisinä huonoina puolina häneltä voidaan mainita ailahtelevuus, pinnallisuus ja epästabiilius;)

Raymond Cattell jalosti persoonallisuuksista hieman modernimpaa mallia 1940-luvulla. Hänen määrittelemänsä 16 luonteenpiirrettä on myöhemmin tiivistetty Big Five –nimellä tunnetuksi teoriaksi. Se mukaan pääpersoonallisuuksia on viisi: avoimuus, ulospäinsuuntautuneisuus, sovinnollisuus, tunnollisuus ja neuroottisuus. Poissulkumenetelmällä en ole tunnollinen, neuroottinen, enkä sovinnollinen. Olen joko avoin tai ulospäinsuuntautunut. Avoimuuteen liitetään keskeisenä piirteenä joustavuus. Mitä se on? Olen siis ulospäinsuuntautunut.

Horoskoopiltani olen härkä.

En tiedä, uskonko temperamenttiteorioihin sen enempää kuin horoskooppeihin. Niihin en usko yhtään. Mutta se, että uskon olevani sangviinikko, antaa minulle oikeuden olla, mikä olen. Se on tärkeää. Joinakin päivinä elintärkeää.

 

 

Leave a Reply